İş İngilizcesi

Ders Programı ve İçeriği

YAZMA

 • Bir çok cümle çeşidi kullanmak
 • Düzenli paragraf yazma
 • Makale planlamak, tasarlamak, yazmak ve düzenlemek

OKUMA

 • Detay ve ana fikir amaçlı metin okumak
 • Bağlamda yeni kelimeleri anlamak
 • Yeni kelime anlamlarını bağlamdan çıkarmak
 • Yazarın amacını anlamak için farkındalık kazanmak

DİNLEME

 • Dersleri de içeren kısa ve uzun sözlü metinleri anlamak
 • Bir çok doğal İngilizce aksanına aşinalık kazanmak
 • Çok çeşitli sözel işaretleri ve fonksiyonlarını anlamak
 • Sözel metinlerden not tutmak

KONUŞMA

 • Grup ya da bireysel olarak katılım sağlamak
 • Etkili ve kibarca fikir beyan etmek bir konu veya düşünce ile ilgili olumlu veya olumsuz görüş beyan etmek
 • Bir grubun parçası olarak sözel sunum yapabilmek

Kelime ve Dilbilgisi

 • Çeşitli kelimeleri doğru biçimde kullanmak
 • Anlam üretmek için çeşitli dilbilgisel yapıları kullanmak

Akademik Çalışma Becerileri

 • Araştırma teknikleri kullanmak
 • Analitik düşünmek
 • Öğrenmede yetkin ve kararlı olmak
 • Interaktif tartışmalara katılabilmek
 • Ortak öğrenme ve değerlendirme gruplarına katılabilmek
 • Sınıf dışında bağımsız ve etkin çalışabilmek
 • E-mail ve yazışmalar gibi interaktif iletişim için ileti kuralları kullanmak
TOP