International English Language Testing System

Ders Programı ve İçeriği

YAZMA

 • Her iki yazma becerisini de başarıyla tamamlayabilmeniz için ilgili teknikler ve stratejiler
 • Düzenli paragraf yazma
 • Makale planlamak, tasarlamak, yazmak ve düzenlemek
 • Grafikleri ve tabloları anlamak, belirtmek ve yazmak
 • Bilgi talep eden mektuplar yazmak

OKUMA

 • Detay ve ana fikir amaçlı metin okuma
 • Bir çok özgün akademik makale okuma alıştırması yapmak
 • Yeni kelime anlamlarını bağlamdan çıkarmak
 • Yazarın amacını anlamak için farkındalık kazanmak
 • Genel anlamlar ve detaylar için tarama yapmayı ve okumayı öğrenmek
 • Diğer yetilerle beraber, yeniden betimleme ve sonuç çıkarmayı öğrenmek

DİNLEME

 • Dersleri de içeren kısa ve uzun sözlü metinleri anlamak
 • Ana fikir için dinleme, detay için dinleme gibi dinleme stratejilerini öğrenmek
 • Bir çok doğal İngilizce aksanına aşinalık kazanmak
 • Çok çeşitli sözel işaretleri ve fonksiyonlarını anlamak
 • Sözel metinlerden not tutmak

KONUŞMA

 • Birebir mülakatlar yapabilmek için birçok konuda rahat konuşabilmek için gerekli olan konuşma yetilerini öğrenmek
 • Doğru telaffuz yetilerini öğrenmek
 • Konuşma bağlaçları ve akıcı konuşma teklikleri
TOP